Platforma E-Learningowa Valio TMS

Valio TMS to zintegrowany system do zarządzania procesami szkoleniowymi w dużych przedsiębiorstwach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej. To znakomite narzędzie dla działu HR, dzięki któremu może on analizować potrzeby szkoleniowe firmy, monitorować przebieg szkoleń oraz śledzić ścieżki rozwoju poszczególnych pracowników.

Dział HR (Human Resources), to jeden z najważniejszych działów w dużej firmie, do jego obowiązków należy nie tylko rekrutowanie pracowników i prowadzenie dokumentacji kadrowej, ale przede wszystkim dbanie o ich motywację i rozwój.

Odpowiednio zaprojektowana ścieżka szkoleń, pozwala znacząco zwiększyć kompetencje i umiejętności pracownika, co ma ogromny wpływ na jakość realizowanych przez niego zadań oraz jakość pracy.

Dobrze wyszkolony pracownik czuję się w firmie pewniej, wie że firma w niego inwestuje, i mocniej się z nią utożsamia. Samorozwój jest dla niego równie ważny, co satysfakcjonujące wynagrodzenie; pracownicy odczuwają potrzebę samorozwoju oraz chcą piąć się po szczeblach kariery.

Wyszkoleni pracownicy to bogactwo firmy, dlatego warto inwestować w szkolenia pracowników i dedykowane narzędzia wspierające działy HR.

W dużej organizacji trudno czasem kompleksowo zapanować nad ścieżką szkoleniową poszczególnych pracowników, nad ich kompetencjami i umiejętnościami, współpracą z trenerami i organizatorami szkoleń.

Dlatego wychodząc naprzeciw tym potrzebom chcemy zaprezentować Państwu System Zarządzania Szkoleniami – Valio TMS, stworzone i ciągle przez nas narzędzie stworzone z myślą o działach szkoleniowych w dużych organizacjach. 

System daje możliwość pełnego zarządzania procesem komunikacji wewnętrznej w procesach szkoleniowych pomiędzy:

  • Centralą (dyrekcja firmy),
  • Działem HR (osoby odpowiedzialne za organizację szkolenia),
  • Trenerami (osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkolenia),
  • Uczestnikami szkoleń. 

System ma budowę modułową i dzięki temu jest w pełni indywidualnie parametryzowany w zależności od potrzeb danej organizacji.

System został zbudowany w oparciu o strukturę otwartą i posiada wiele funkcjonalności, które są indywidualnie dostosowywane do każdego wdrożenia.

Centralną częścią systemu jest baza danych znajdująca się na serwerze posiadająca stały dostęp do Internetu. Użytkownicy łączą się z systemem za pomocą interfejsu www czyli przeglądarek np. Chrome, Firefox, Safarii i inne. Wszystkie dane wprowadzone do systemu są automatycznie zapisywane w formie kopi zapasowej, na dedykowanych wyznaczonych, zasobach dyskowych, co zapobiega utracie danych. 

Moduł podstawowy

W tym module możemy administrować całym systemem, parametryzować poszczególne funkcjonalności oraz zarządzać grupami i rolami poszczególnych użytkowników. Moduł jest również wyposażony w mechanizmy służące, do komunikacji pomiędzy użytkownikami poprzez tworzenie wiadomości wewnętrznych i alertów. Dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym, mamy możliwość otrzymywania z systemu raportów dotyczących aktywności uczestników oraz przebiegu samych szkoleń. 

Moduł podstawowy

Moduł Szkoleń Stacjonarnych (Blended Learning)

Moduł ten służy do zarządzania poszczególnymi szkoleniami, wprowadzania ich do systemu, wyznaczania terminów i ich lokalizacji oraz rekrutowania uczestników. Moduł wyposażony jest w spersonalizowany kalendarz szkoleń, rejestrator uczestników wraz z weryfikacją ich faktycznej obecności na szkoleniu. 

Blended Learning

Moduł E-Learning

Moduł posiada wszystkie funkcjonalności Modułu Szkoleń Stacjonarnych, a dodatkowo wyposażony jest w narzędzia do importu szkoleń e-learningowych w standardach SCORM 1.2 i SCORM 2004. Integralną część tego modułu stanowi również nasz autorski Player zbudowany w technologii PHP, za pomocą którego można odtwarzać szkolenia i jednocześnie zbierać informacje o postępach uczestnika w szkoleniu.  

Moduł E-Learning

Moduł Generowania Certyfikatów

Moduł zawiera narzędzia do tworzenia zaświadczeń o odbytym szkoleniu stacjonarnym i e-learningowym. Administrator systemowy może utworzyć szablony zaświadczeń, a następnie udostępnić je użytkownikom z wybraną rolą lub na podstawie przynależności do grupy. Szablon automatycznie pobiera i generuje dane z systemu takie jak: imię i nazwisko osoby, punktacja, miejsce egzaminu, data egzaminu, data wystawienia dokumentu. Certyfikaty udostępniane są użytkownikom systemu dopiero gdy ukończą dane szkolenie. 

Moduł generowania certyfiktów

Moduł Quizów

W tym module możemy sprawdzić na ile uczestnicy szkoleń, przyswoili sobie wiedze na nich prezentowaną jak również zweryfikować ich obecny stan wiedzy dotyczący jakiegoś zagadnienia lub nabytych umiejętności. Moduł wyposażony jest w proste szablony i narzędzia do tworzenia różnego rodzaju quizów np. jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, krzyżówki oraz dopasowania elementów (drag & drop). Do każdego z quizów można stworzyć osobny system punktacji oraz budować rankingi aktywności oraz poziomu wiedzy poszczególnych pracowników. Moduł quizów realizuje postulaty Grywalizacji. Użytkownicy za swoje osiągniecia zdobywają gwiazdki oraz puchary. 

Moduł Quizów

Moduł Ankiet

Generator ankiet, który możemy podpiąć do dowolnego szkolenia, quizu – przed lub po wypełnieniu. Pytania mogą być jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, aby pracownicy mogli łatwo i szybko ocenić szkolenie jak i samego prowadzącego.
Moduł może wspierać pracowników działów HR udostępniając funkcjonalności służące np. do ocen pracowników czy badania poziomu ich deklarowanych kompetencji. W znaczącym stopniu ułatwia to osobom z jednostek HR szybką analizę, pozwala wspomagać planowanie procesów szkoleniowych oraz opracowywać indywidualne ścieżki szkoleniowe. 

Moduł Ankiet

Moduł Kalendarza

Kalendarz szkoleniowy to moduł do zarządzania wydarzeniami powiązanymi z konkretnym użytkownikiem systemu.
Na różnych poziomach każdy z użytkowników (np. pracownik, manager, dyrektor) widzi zaplanowane dla niego szkolenia, webinaria, konkursy oraz quizy. Z poziomu administratora, kalendarz to prawdziwe wielofunkcyjne narzędzie All-in-One, które integruje i zarządza wszystkimi zsynchronizowanymi wydarzeniami z opcją planowania, wykrywania konfliktów czasowych oraz przesuwania na inny termin. 

Kalendarz szkoleniowy

Moduł Bazy Wiedzy

Moduł umożliwia przechowywanie oraz na zarządzanie wszystkimi materiałami przeznaczonymi do wykorzystania w procesach szkoleniowych, a w szczególności dokumentami w formacie PDF, DOC, RTF, TXT, ODT, PTT, PPS, XLS, ZIP, plikami graficznymi, plikami audio i video w popularnych formatach.
System zapewnia m.in.: udostępnianie plików na poziomie poszczególnych użytkowników oraz grup użytkowników.
Pliki repozytorium przechowane są w chmurze i są backupowane. System posiada mechanizm informowania użytkowników przypisanych do danego pliku o pojawieniu się jego najnowszej wersji. 

Repozytorium Plików

Moduł bramki mailingowej

Valio TMS wysyła maile systemowe m.in. o fakcie utworzenia konta użytkownika, zaproszeniu na szkolenia, modyfikacji lub odowłaniu terminu szkoleń, nowych plików w bazie wiedzy, przypomnieniach o zaproszeniach na quizy oraz wiele innych.
Moduł bramki umożliwia wysyłkę mailingu niestandardowego do użytkowników platformy: definiujemy grupę docelową, następnie poprzez kreator tworzymy treść maila. Mailing możemy wysłać o zdefiniowanej porze lub natychmiastowo nadając najwyższy priorytet wysyłki.

Bramka Mailingowa

Wybierz najlepsze rozwiązanie LMS na rynku

Valio TMS  to zintegrowany i spójny system informacji o szkoleniach. Jest dostępny w każdym momencie i z każdego miejsca znajdującego się w zasięgu sieci z poziomu uczestnika, trenera, opiekuna czy centrali. Za jego pomocą możemy nadzorować przebieg szkoleń stacjonarnych i e-learningowych, oceniać ich jakość oraz prowadzić spójną komunikację w ramach organizacji. Możemy uzyskiwać informacje o ścieżce szkoleń poszczególnych pracowników, wyszukiwać ich według kompetencji, prowadzić wszelkiego typu szkolenia tradycyjne oraz elektroniczne, tworzyć ankiety i quizy testowe. Zawsze mamy natychmiastowy i bieżący wgląd w historię szkoleń każdego pracownika.

Oferujemy Państwu szereg produktów i usług, związanych z e-learningiem i nowoczesnymi systemami zarządzania oraz aplikacjami na potrzeby koordynacji procesów edukacyjnych.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przedstawionej oferty, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Gwarantujemy satysfakcję i zadowolenie ze współpracy.

Valio

Nasz Software House zrealizował ponad 150 Projektów E-Learningowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie podjąć się niemalże każdego projektu związanego z szeroko pojętym e-learningiem czy też zaawansowanymi systemami informatycznymi takimi jak intranety, extranety, CRMy, systemy zarządzania wiedzą, systemy dla HR.

Napisz do nas

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o oferowanej przez nas platformie szkoleniowej VALIO TMS, bądź też potrzebujecie konkretnej i rzetelnej informacji na temat wykorzystania e-learningu w Państwa firmie, zapraszamy do kontaktu.

Zrealizuj swój pomysł

Zbudowaliśmy zespół specjalistów, dzięki czemu jesteśmy w stanie podjąć się niemalże każdego zadania związanego z szeroko pojętym e-learningiem czy też zaawansowanymi systemami informatycznymi takimi jak intranety, extranety, CRMy, systemy zarządzania wiedzą, systemy dla HR.

Uruchom projekt z nami

Wiedza, doświadczenie, zaangażowanie i ogromny potencjał drzemiący w zespole VALIO to gwarancja sukcesu każdego przedsięwzięcia jakiego się podejmujemy. Nigdy nie opuszczamy klienta w potrzebie i zawsze w sposób profesjonalny realizujemy projekt od początku do końca.

Kontakt

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji i stale służą pomocą.

Siedziba firmy

Valio Sp. z o.o.
ul. Tuwima 20,
37-450 Stalowa Wola

Biuro handlowe / Software House

ul. Czapli 19A
02-781 Warszawa

Email: biuro@valio.pl                    
Telefon: +48 22 244 55 33 
Fax: +48 22 244 52 32

Copyright (c) 2019 Valio Sp. z o. o.