Intranet i grywalizacja dla firm

Dedykowane rozwiązanie Intranet 2.0 firmy Valio jest w stanie znacznie usprawnić komunikację wewnętrzną w firmie oraz zbudować społeczność i zintegrować w jednym miejscu wszystkie kluczowe systemy komunikacyjne.

Kierując się trendami rynkowymi tzw. Intranetu 2.0 stworzyliśmy intuicyjne narzędzie (zarówno dla pracowników jak i kadry zajmującej się zarządzaniem intranetem), które w swoim wyglądzie i funkcjonowaniu przypomina popularne serwisy społecznościowe.

Na swoim koncie mamy wdrożenia Intranetu w modelu SaaS oraz w ramach wewnętrznej sieci klienta.

System ma budowę modułową i dzięki temu jest w pełni indywidualnie parametryzowany w zależności od potrzeb danej organizacji.

Dodatkowo możemy stworzyć dedykowane moduły systemu w oparciu o Państwa indywidualne potrzeby.

Backend systemu został oparty o Zend Framework, natomiast Frontend naszej dedykowanej platformy intranetowej został zbudowany w oparciu o Bootstrap AdminLTE i posiada następujące moduły:


Zarządzanie użytkownikami - możliwość dodania i edycji danych użytkowników, możliwość integracji z LDAP.

Zarządzanie rolami użytkowników - inaczej Access Control List (ACL), czyli możliwość zdefiniowania uprawnień poszczególnych grup użytkowników do modułów odpowiedzialnych za tworzenie i zarządzanie treściami w intranecie oraz widoczność poszczególnych elementów na mapie strony.

1. Uprawnienia atomowe względem artykułów:

a. przeglądać (wszystkie)
b. tworzyć nowe (wszystkie, w grupie którą stworzył, w grupie do której dołączył)
c. edytować (wszystkie, które stworzył, w grupie którą stworzył, w grupie do której dołączył)
d. usuwać (wszystkie, które stworzył, w grupie którą stworzył, w grupie do której dołączył)
e. publikować na stronie głownej (wszystkie)
f. ustawiać datę publikacji (wszystkie)

2. Uprawnienia atomowe względem komentarzy do artykułów:

a. przeglądać (wszystkie)
b. tworzyć nowe (wszystkie)
c. edytować (wszystkie, które stworzył)
d. usuwać (wszystkie, które stworzył)

3. Uprawienia atomowe względem ról użytkowników:

a. przeglądać
b. tworzyć nowe
c. edytować
d. usuwać

4. Uprawienia atomowe względem mapy strony:

a. przeglądać (wszystkie)
b. tworzyć elementy strony głównej (wszystkie)
c. tworzyć elementy zagnieżdżone  (wszystkie, które stworzył)
d. edytować  (wszystkie, które stworzył)
e. zmieniać pozycję  (wszystkie, które stworzył)
f. definować uprawnienia dostępu na podstawie roli  (wszystkie, które stworzył)
g. usuwać  (wszystkie, które stworzył)


5. Uprawienia atomowe względem grup użytkowników:

a. przeglądać (wszystkie)
b. tworzyć nowe (wszystkie)
c. edytować (wszystkie, własne, swoich poddanych)
e. dodawać członków (wszystkie, własne)
f. usuwać członków (wszystkie, własne)
g. wyznaczać moderatorów (wszystkie, własne)
h. usuwać (wszystkie)

6. Uprawienia atomowe względem zarządzania plikami:

a. przeglądać
b. tworzyć nowe
c. edytować
d. usuwać

7. Uprawienia atomowe względem struktury organizacyjnej:

a. przeglądać
b. tworzyć nowe ogniwa
c. edytować ogniwa
d. usuwać ogniwa

8. Uprawienia atomowe względem kont użytkowników: 

a. przeglądać (wszstkie)
b. tworzyć nowe (wszstkie)
c. edytować dane (wszstkie, własne)
d. zmieniać hasło (wszstkie, własne)
e. zmieniać rolę (wszstkie, własne)
f. usuwać  (wszstkie)

9. Uprawienia atomowe względem nagród:

a. przeglądać
b. tworzyć nowe
c. edytować
d. usuwać
e. przyznawać


Zarządzanie mapą strony - umożlwia dodawanie, usuwanie oraz zmianę kolejności elementów menu bocznego takich jak:

1. strony ze statyczną treścią (kreator strony html WYSIWYG),
2. strony z aktualnościami (stona prezentująca wpisy w widoku endless scroll),
3. repozytoria plików (strona zawierająca pliki i katalogi z plikami),
3. strona z ofertami pracy (strona prezentująca kafelki z ofertami pracy).

Zarządzanie wpisami - możliwość dodawania oraz usuwania postów we wcześniej utworzonych stronach z aktualnościami, ofertami pracy oraz postów w grupach użytkowników. Możliwość dodania wpisów w różnych kategoriach: 

1. news (układ podobny do posta na facebooku),
2. galeria (kafelki ze zdjęciami w różnych konfiguracjach wyświetlania),
3. oferta pracy (kafelki ze zdjęciem i opisem oraz możliwością aplikacji na stanowisko),
4. wydarzenie (układ podobny do wydarzeń na facebooku, oprócz tego wydarzenia są prezentowane w kalendarzu widocznym na stronie głownej (dashboardzie), możliwość dodania wydarzenia do outlooka, google calendar.

Osoba z odpowiednim uprawnieniami może również przypiąć post do ekranu głównego intranetu.

Zarządzanie strukturą organizacyjną - możliwość modelowania struktury organizacyjnej w formie drzewa za pomocą interfejsu drag'n'drop.

Zarządzanie plikami - tworzenie, usuwanie katalogów oraz dodawnie plików na stronach z repozytoriami plików

Zarządzanie grupami - możliwość tworzenia, edycji i usuwania grup użytkowników. Grupy użytkowników przypominają te z facebooka. Jest to strona typu endless scroll zawierająca newsy, wydarzenia i galerie. Moduł jest wzbogacony o widoki związane z partycypacją do grupy (osoby w grupie, opis, założyciel, liczba uczestników oraz możliwość dołączenai do grupy).

Zarządzanie narodami - możliwość toworzenia, edycji, usuwania i przyznawania nagórd, które po przyznaniu są widoczne w profilu użytkownika.

Dashboard systemu ofertuje dodatkowo możlwiość wyświetlania wybranych aktualności w formie kafelków, kalendarz wydarzeń, wyszukiwarkę oraz atrakcyjną prezentację profilu użytkownika.

Valio

Nasz Software House zrealizował ponad 150 Projektów E-Learningowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie podjąć się niemalże każdego projektu związanego z szeroko pojętym e-learningiem czy też zaawansowanymi systemami informatycznymi takimi jak intranety, extranety, CRMy, systemy zarządzania wiedzą, systemy dla HR.

Napisz do nas

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o oferowanym przez nas dedykowanym Intranecie 2.0, bądź też potrzebujecie konkretnej i rzetelnej informacji na temat wykorzystania e-learningu w Państwa firmie, zapraszamy do kontaktu.

Zrealizuj swój pomysł

Zbudowaliśmy zespół specjalistów, dzięki czemu jesteśmy w stanie podjąć się niemalże każdego zadania związanego z szeroko pojętym e-learningiem czy też zaawansowanymi systemami informatycznymi takimi jak intranety, extranety, CRMy, systemy zarządzania wiedzą, systemy dla HR.

Uruchom projekt z nami

Wiedza, doświadczenie, zaangażowanie i ogromny potencjał drzemiący w zespole VALIO to gwarancja sukcesu każdego przedsięwzięcia jakiego się podejmujemy. Nigdy nie opuszczamy klienta w potrzebie i zawsze w sposób profesjonalny realizujemy projekt od początku do końca.

Kontakt

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji i stale służą pomocą.

Siedziba firmy

Valio Sp. z o.o.
ul. Tuwima 20,
37-450 Stalowa Wola

Biuro handlowe / Software House

ul. Czapli 19A
02-781 Warszawa

Email: biuro@valio.pl                    
Telefon: +48 22 244 55 33 
Fax: +48 22 244 52 32

Copyright (c) 2019 Valio Sp. z o. o.